آموزشگاه های رانندگی خوزستان


گلستان

شماره تماس: ۳۳۵۶۹۹۹

ادرس: خوزستان - اهواز - گلستان – خیابان كارون – بين بوستان وآبادان پلاك ۴

كارون

شماره تماس: ۳۳۶۴۷۳۸

ادرس: خوزستان - اهواز - امانيه ، خیابان شهيد سپهري ، پلاك ۱۷ نزديك مسجد ارشاد

قانون

شماره تماس: ۵۵۱۳۶۰۱

ادرس: خوزستان - اهواز - آريا شهر خيابان ۳۸ متری شهيد رامين كريمی پلاك ۴۵

قائم

شماره تماس: ۴۴۶۵۷۵۶

ادرس: خوزستان - اهواز - كوي ملت – فاز ۳ بعد از پارك ملت – پلاك ۱۵

شاهد

شماره تماس: ۳۳۵۷۶۴۹

ادرس: خوزستان - اهواز - اول فرهنگ شهر خیابان رشد ۲

سبحان

شماره تماس: ۵۵۴۰۶۲۱

ادرس: خوزستان - اهواز - اهواز پادادشهر خیابان ششم پلاك ۷۱

ساسان

شماره تماس: ۲۲۷۹۹۹۱

ادرس: خوزستان - اهواز - باهنر ، منطقه ۵ ، خيابان سرور پلاك ۹۸

رهنما

شماره تماس: ۴۴۴۳۰۲۶

ادرس: خوزستان - اهواز - كوی جواهری خيابان وزيری پلاك ۴۵

رامين

شماره تماس: ۳۳۲۸۹۷۴

ادرس: خوزستان - اهواز - گلستان ، كوي بوستان ، خيابان تير ، بين آذر و دي پلاك 220

دانيال

شماره تماس: ۴۴۳۵۸۳۰

ادرس: خوزستان - اهواز - زيتون كارمندی ، خيابان شهيد بندر بين زهره و زاويه پلاك ۱۲

حديث

شماره تماس: ۴۴۴۳۴۶۴

ادرس: خوزستان - اهواز - زيتون كارمندی خيابان فاضل بين زهره و زاويه پلاك ۱۳

پارسيان

شماره تماس: ۳۷۴۳۲۰۵

ادرس: خوزستان - اهواز - گلستان خیابان فروردین بین اقبال و نصرت پلاک ۳۴۴

پارس

شماره تماس: ۳۳۸۳۱۹۹

ادرس: خوزستان - اهواز - كيانپارس خیابان ۱۵ غربی – فاز۲ – پلاك ۳۵

آرمان

شماره تماس: ۴۴۴۳۵۵۰

ادرس: خوزستان - آبادان - ايستگاه ۲ بهار ۵ پلاک ۱۲

اروند

شماره تماس: ۴۴۳۴۷۰۰

ادرس: خوزستان - آبادان - كوی قدس جنب فرمانداری بهار ۱۳ پلاک ۱۸

پارس

شماره تماس: ۳۳۳۲۵۹۴

ادرس: خوزستان - آبادان - بلوار قايقرانی پلاک ۱۶

پاسارگاد

شماره تماس: ۴۴۴۴۵۰۰

ادرس: خوزستان - آبادان - كوی قدس ، خيابان بهار ۳۱ ( ايستگاه ۵ ) پلاک ۳۹

ثامن

شماره تماس: ۴۴۳۳۵۷۰

ادرس: خوزستان - آبادان - بلوار دهداری بين كفيشه و استاديوم كوی كارگر رديف جی ۳۳ اتاق ۶

جم

شماره تماس: ۲۲۲۴۱۹۹

ادرس: خوزستان - آبادان - سيكلن روبروی فنی و حرفه ای خواهران خليج فارس شماره ۳

دانيال

شماره تماس: ۲۲۲۶۰۶۶

ادرس: خوزستان - آبادان - خيابان شهيد منتظری جنب بيمارستان امام خمينی

ياس

شماره تماس: ۴۴۵۶۳۵۶

ادرس: خوزستان - آبادان - ايستگاه سليچ شرقی خیابان حسينی پلاک ۴۲ و ۴۰

اميد

شماره تماس: ۳۲۳۰۵۱۰

ادرس: خوزستان - امیدیه - فلكه فرمانداري بلوار امام علي (ع) جنب مصالح فروشي

عدالت

شماره تماس: ۳۲۵۶۱۶۰

ادرس: خوزستان - امیدیه - نمره يک ميانكوه خيابان اصلی

ارشاد

شماره تماس: ۴۲۶۲۵۵۹

ادرس: خوزستان - اندیمشک - قلعه لور پشت بانک صادرات خیابان حمزه

امين

شماره تماس: ۴۲۳۵۹۹۹

ادرس: خوزستان - اندیمشک - بلوار شهيد رجائی جنب ۱۸ هكتار

ايران

شماره تماس: ۴۲۲۶۳۴۹

ادرس: خوزستان - اندیمشک - بلوار ۴۵ متری قدس بين دانش و مجيد سالم پلاک ۹۳

كارون دز

شماره تماس: ۴۲۵۷۰۰۰

ادرس: خوزستان - اندیمشک - خيابان كوی شهدا خيابان كرامت روبروی پارک حاجی پور

مهران

شماره تماس: ۴۲۲۵۲۷۹

ادرس: خوزستان - اندیمشک - ميدان شهيد بهشتی ابتدای جاده انديمشک اهواز

هما

شماره تماس: ۴۲۳۴۸۰۰

ادرس: خوزستان - اندیمشک -خیابان انقلاب، انتهای خیابان پيروزی ، پلاک ۱۲

وحدت

شماره تماس: ۴۲۲۲۱۴۰

ادرس: خوزستان - اندیمشک - خیابان شهيد اسحاق روشنی بين دانش و ارشاد پلاک ۱۱۳

البرز

شماره تماس: ۵۲۲۶۲۳۱

ادرس: خوزستان - ایذه -خيابان حافظ جنوبی ميدان هلال احمر

انقلاب

شماره تماس: ۵۲۳۴۷۷

ادرس: خوزستان - ایذه - بلوار مدرس روبروی شبكه بهداشت و درمان

قائم

شماره تماس: ۵۲۳۲۳۳۴

ادرس: خوزستان - ایذه - خیابان شهيد اشكبوس نادری ، روبروی پنج دستگاه فرمانداری

خاتم

شماره تماس: ۴۲۲۰۰۱۱

ادرس: خوزستان - باغملک - بلوار رستم آباد روبروی نمايندگی پتوی گلباف

كانون

شماره تماس: ۴۲۲۳۹۰۶

ادرس: خوزستان - باغملک - خيابان فرهنگ

اگر اموزشگاهی را میشناسید که در لیست ما نیست لطفا به ما در تکمیل لیست کمک کنید.
ارسال