آموزشگاه های رانندگی سیستان و بلوچستان


ولیعصر

شماره تماس: ۲۴۴۴۴۲۸

ادرس: سیستان و بلوچستان - زاهدان - خیابان دانشگاه دانشگاه ۷

میلاد

شماره تماس: ۲۴۲۱۷۷۶

ادرس: سیستان و بلوچستان - زاهدان - فلکه خیام نبش غدیر ۱۲

معراج

شماره تماس: ۲۴۲۱۳۱۳

ادرس: سیستان و بلوچستان - زاهدان - بلوار جانبازان نبش جانبازان ۴

گلها

شماره تماس: ۲۴۴۹۵۲۴

ادرس: سیستان و بلوچستان - زاهدان - بلوار شهید مزاری ، نبش مزاری ۳۵

عرشیا

شماره تماس: ۲۴۴۱۷۶۹

ادرس: سیستان و بلوچستان - زاهدان - خیابان خیام ، خیام ۸ پلاک ۳

دانشجو

شماره تماس: ۳۲۱۸۸۵۲

ادرس: سیستان و بلوچستان - زاهدان - خیابان جام جم ، جام جم ۱۵

ایمان

شماره تماس: ۲۴۴۴۱۸۵

ادرس: سیستان و بلوچستان - زاهدان - بلوار شهید مزاری نبش مزاری ۱۹

المهدی

شماره تماس: ۲۴۳۹۷۷۷

ادرس: سیستان و بلوچستان - زاهدان - خیابان دانشگاه نبش دانشگاه ۳۳

احسان

شماره تماس: ۳۲۲۶۱۴۳

ادرس: سیستان و بلوچستان - زاهدان - بلوار جانبازان نبش جانبازان ۴

آرمان

شماره تماس: ۲۴۴۳۰۳۳

ادرس: سیستان و بلوچستان - زاهدان - خیابان بهداشت ، بهداشت ۹ روبروی مرکز مخابرات شعبه رسالت

خليج فارس

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - راسک - خیابان امام خمينی

آزادی

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - نیکشهر - بلوار آزادی - انتهای خیابان اميرالمومنين

مهدی

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - دلگان - بلوار امام علی نرسيده به ميدان

نصرت

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - سراوان - خيابان سيد قطب روبروی مركز تلفن نبوت

فجر

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - سراوان - فلكه ۲۲ بهمن بلوار بهداشت

مهر

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - کنارک - جاده كنارک - چابهار پشت يخسازی بي باک - جنب خانه های سازمانی

سماء

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - کنارک - خیابان خاتم الانبياء - جنب تامين اجتماعی به سمت كمربندی

نگين

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - خیابان آزادی ۵۴ روبروی پارک بعثت

حجاب

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - بلوار سرباز - نبش سرباز ۶

الهيه

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - ایرانشهر - بلوار آزادی شمالی - نبش آزادی ۱۲

اميد

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - خاش - خیابان امام خمينی - امام خمينی ۲

وليعصر

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - خاش - خیابان انقلاب - نبش انقلاب ۲

سپهر

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - هیرمند - خیابان امام خمينی - امام خمينی ۱۶

ايران زمين

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - زهک - خیابان امام خمينی - امام خمينی ۹

نيمروز

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - زهک - خیابان شهيد مطهری ۱ روبروی دبيرستان

رهنورد

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - زابل - انتهای خیابان شهيد باقری بلوار شهيدان دولتی مقدم - روبروی نمايندگی سايپا

افق

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - زابل - خیابان فردوسی - فردوسی ۱۱- روبروی دانشكده پرستاری و مامايی

وليعصر

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - زابل - خیابان امام خمينی جنوبی ۲۹

رازی

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - زابل - بلوار كارگر - روبروی نان ماشينی

هامون

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - زابل - خیابان فردوسی ۴۴

حمايت

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - زابل - بلوار مدرس - مدرس ۱۱

سپاهان

شماره تماس: موجود نیست

ادرس: سیستان و بلوچستان - زابل - خیابان فردوسی غربی - روبروی راهنمايی و رانندگی

اگر اموزشگاهی را میشناسید که در لیست ما نیست لطفا به ما در تکمیل لیست کمک کنید.
ارسال