دکتر رانندگی | آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی رانندگی

آموزش پارک دوبل 2

در این ویدیو نمونه دوم از آموزش های پارک دوبل را در اختیار شما قرار داده ایم ، دقت داشته باشید که هنگامی که در کنار خودرو جلویی می ایستید باید حدودا ۵۰ سانتی متر با آن فاصله داشته باشید و سپس اقدام پارک دوبل کنید از دیگر نکات بسیار مهم برای پارک دوبل صحیح اینست که همزمان با گردش فرمان خودور نیز کمی حرکت کند که این موضوع در ویدیوها قابل مشاهده است . لطفا با دقت به روندی که در پارک دوبل در ویدیو انجام میشود دقت کنید .
دانلود نمونه سوالات آیین نامه