دکتر رانندگی | آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی رانندگی

آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی - قسمت اول

قسمت اول از سری آموزش های ویدیویی تابلوهای راهنمایی و رانندگی که به هنرجویان آموزشگاه های رانندگی و تمام کسانی که در حال گرفتن گواهی نامه رانندگی هستند توصیه میشود قبل از امتحان آیین نامه آن را ببینند . دقت داشته باشید که بخش زیادی از سوالات امتحان آیین نامه از مفهوم تابلوهای راهنمایی و رانندگی است .
دانلود نمونه سوالات آیین نامه