آموزشگاه های رانندگی مازندران


شاهین

شماره تماس: ۳۴۰۵۲۰۲

ادرس: مازندران - ساری - خیابان فرهنگ - خیابان قاآنی

شاهد

شماره تماس: ۳۲۴۵۶۴۰

ادرس: مازندران - ساری - ميدان معلم - پشت مصلی ساری

رضا

شماره تماس: ۲۲۱۴۳۶۷

ادرس: مازندران - ساری - خیابان فردوسی - خیابان ورزش - پشت سينما سپهر

پاسارگاد

شماره تماس: ۳۲۶۲۶۱۶

ادرس: مازندران - ساری - بلوار خزر - كوچه صبا - روبروی بيمه پارسيان - پلاك ۷

حمید

شماره تماس: ۳۲۴۴۰۶۶

ادرس: مازندران - ساری - خیابان ۱۸ دی - خیابان خيام - روبروی سينما فرهنگ

حامد

شماره تماس: ۲۲۵۲۵۱۰

ادرس: مازندران - ساری - بلوار آزادی _ خیابان نهضت - جنب بنياد مسكن

توحید

شماره تماس: ۳۲۳۴۰۹۲

ادرس: مازندران - ساری - بلوار كشاورز - جنب كوی محراب

بهروز

شماره تماس: ۲۲۲۰۷۴۷

ادرس: مازندران - ساری - ميدان سلمان فارسی - خیابان امامت

ظفر

شماره تماس: ۳۴۰۶۰۰۶

ادرس: مازندران - ساری - خیابان طبرستان - خیابان شهيد مطهری - ميدان دانشجو

میلاد

شماره تماس: ۵۲۵۱۱۳۴

ادرس: مازندران - بهشهر - خیابان شهيد رجايی _ روبروی كوی بانك ملی - كوی فرهنگيان

مجاهدین

شماره تماس: ۵۲۳۲۰۱۰

ادرس: مازندران - بهشهر - چهارراه گرگان - خیابان پاسداران - نرسيده به پارك مجاهدين

بهروزیان

شماره تماس: ۵۲۶۳۱۴۲

ادرس: مازندران - بهشهر - بلوار شهيد هاشمی نژاد - سه راه آزادی - اول ۳۰ متری جمهوری

اگر اموزشگاهی را میشناسید که در لیست ما نیست لطفا به ما در تکمیل لیست کمک کنید.
ارسال