آموزشگاه های رانندگی کردستان


معلم

شماره تماس: ۳۲۸۲۹۴۶

ادرس: کردستان - سنندج - خیابان گلشن - جنب بانک تجارت

محبوبی

شماره تماس: ۲۲۵۰۱۲۱

ادرس: کردستان - سنندج - سه راه شيخان

فجر

شماره تماس: ۳۲۳۲۰۲۳

ادرس: کردستان - سنندج - خیابان پاسداران - روبروی پارک استقلال

صحرا

شماره تماس: ۶۶۲۳۳۴۱

ادرس: کردستان - سنندج - خیابان سعدی - جنب شركت تعاونی تاكسيرانی

سرحدی

شماره تماس: ۲۲۵۰۲۲۴

ادرس: کردستان - سنندج - خیابان امام - نرسیده به میدان پادگان

رحمیی

شماره تماس: ۳۲۴۱۷۷۷

ادرس: کردستان - سنندج - خیابان توحيد

دلیجان

شماره تماس: ۲۲۲۶۱۵۹

ادرس: کردستان - سنندج - خیابان استانداری

مهارت

شماره تماس: ۳۳۰۳۶۰۸

ادرس: کردستان - مریوان - خیابان عبادت - نرسيده به سه راه بهزيستی

معلم

شماره تماس: ۳۲۵۰۶۳۰

ادرس: کردستان - مریوان - بلوار ترمينال

ماد کهن

شماره تماس: ۳۲۴۲۳۱۷

ادرس: کردستان - مریوان - بلوار زریبار

تعاونی

شماره تماس: ۴۲۲۸۸۵۴

ادرس: کردستان - بیجار - خیابان امير نظام - رويروس مجتمع مسكونی وليعصر

صحرا

شماره تماس: ۴۲۲۶۹۱۱

ادرس: کردستان - بیجار - خیابان طالقانی - جنب استاديوم ورزشی

اگر اموزشگاهی را میشناسید که در لیست ما نیست لطفا به ما در تکمیل لیست کمک کنید.
ارسال