دکتر رانندگی | آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی رانندگی
استاد شهسواری

آموزش آنلاین آيین نامه جلسه چهارم

چکیده این جلسه:۱. ممنوعین دور زدن ۲. نقص فنی ۳. یدک کشی ۴. چراغ بزرگ وسیله نقلیه ۵. وسایل نقلیه انتظامی و امدادی و ...
بهتر است آموزش را درون سایت مطالعه نمایید نسخه ی pdf جزوه ی آموزش آیین نامه نیز برای شما قرار داده شده است.

کجا دور زدن ممنوع است ، نقص فنی ، یدک کشی ، چراغ وسیله نقلیه ، مدارکی که رانندگان هنگام رانندگی باید همراه خود داشته باشند و …

جاهایی که دور زدن ممنوع است :

۱۵۰ متری پیچ ها
۱۵۰ متری تقاطع ها
سربالایی ها
۱۵۰ متری تونل و تا انتهای آن
۱۵۰ متری پل ها و تا انتها آنها
جایی که دید کافی وجود ندارد
جایی که خط ممتد است

برای توقف در :

خیابان های یک طرفه راهنمای چپ میزنیم چون در خیابان یک طرفه سمت چپ پارک میکنیم
خیابان های دو طرفه راهنمای سمت راست میزنیم چون در خیابان های دوطرفه سمت راست پارک میکنیم

وقتی که وسیله نقلیه شما دچار نقص فنی میشود بایستی یک مثلت خطر یا سبز رنگ داشته باشید که در شرایط جوی معمولی از فاصله ۱۵۰ متری قابل دیدن باشد اما وقتی ماشینتان دچار نقص فنی میشود اگر :

در جاده هستید باید مثلث خطر را در فاصله ۷۰ متری بگذارید
اگر در بزرگراه هستید باید مثلث خطر را در فاصله ۱۵۰ متری بگذارید

تعریف یدک کشی ‫:‬

انتقال وسیله نقلیه آسیب دیده ای که با قوه ی محرکه ی خود قادر به حرکت نباشد توسط وسیله دیگر

۹ شرط برای یدک کشی وجود دارد که عبارتند از :

باید در شرایط مجاز شبانه روز انجام گیرد ( زمانی که نور کافی باشد صورت بگیرد )
وسیله نقلیه ای که میخواهد یدک بکشد باید دارای نیروی کافی برای یدک کشی باشد
یدک کشی باید با سیم بکسل ثابت یا سیمی صورت بگیرد
وسیله نقلیه آسیب دیده باید دارای راننده مستقل باشد
این راننده ( راننده وسیله نقلیه آسیب دیده ) باید دارای گواهینامه ی معتبر باشد
وسیله نقلیه آسیب دیده باید دارای سیستم ترمز و فرمان سالم باشد اگر دارای ترمز و فرمان سالم نباشد باید با جرثقیل حمل شود
یک وسیله نقلیه نمیتواند همزمان بیش از یک ماشین را یدک بکشد
وسیله نقلیه مسافربری که دارای مسافر است نمیتواند وسیله نقلیه دیگری را یدک بکشید . حتی اگر هر دو از یک نوع باشد
وسیله نقلیه یدک باید یک پارچه سفید رنگ به ابعاد ۵۰ سانتی متر پشت سر وسیله نقلیه طوری وصل کند که از طرفین قابل مشاهده باشد

مهم ترین قانون رانندگی :

قانون اول رانندگی اینست که همیشه از سمت راست برانید مگر اینکه بخواهید سبقت بگیرید

حتما بین خطوط رانندگی کنید و وقتی بخواهید از یک خط کشی تغییر مسیر بدهید به خط دیگر با رعایت سه شرط تغییر مسیر بدهید

احتیاط
رعایت حق تقدم ماشین هایی که میخواهید به مسیرشان بروید
راهنما زدن

چراغ بزرگ وسیله نقلیه

نور بالا : نور رانندگی در شب است و تا ۱۵۰ متری ماشین میتوان از آن استفاده کرد
نور پایین : موقعی که کم تر از ۱۵۰ متر با ماشین جلویی فاصله باشد و همین طور شب ها در شهر که خیابان ها روشن باشد و در روز و هر زمانی که دید به هر علت کافی نباشد میتوان از نور پایین استفاده کرد ( مثلا گرد و خاک باشد و … )

وسایل نقلیه امدادی و انتظامی مجاز به موارد روبرو میباشند ( اگر در حال ماموریت باشند )

توقف در محل ممنوعه
تجاز از سرعت مجاز
سبقت از راست وسیله نقلیه دیگر
عبور از طرف چپ راه
دور زدن در نقاط ممنوعه
گذشتن از چراغ قرمز یا رعایت نکردن علائم دیگر ایست

راننده ی هر وسیله نقلیه باید چهار مدرک را حتما با خود داشته باشد

گواهی نامه رانندگی
برگ معاینه فنی معتبر
کارت ماشین
بیمه شخص ثالث