دکتر رانندگی

لوگوی دکتر رانندگی :نمونه سوالات آیین نامه

قبولی در امتحان عملی ( شهری ) رانندگی - قسمت سوم

در این مقاله به بخش سوم از تکنیک های عملی رانندگی که برای افرادی که به زودی امتحان عملی رانندگی دارند بسیار مفید است .

حرکت دور میدان:

حرکت دور میدان از سمت چپ صورت می گیرد؛ حق تقدم با وسیله ی نقلیه ای است که در حال حرکت دور میدان یا در حریم میدان باشد و راهنمای سمت چپ برای حرکت دور میدان مورد استفاده قرار می گیرد .

تقاطع:

حریم تقاطع ۱۵ متر می باشد و باید این حریم ، که ۱۵ متر نرسیده به تقاطع و ۱۵ متر بعد از تقاطع می باشد را رعایت کرد. اگر ایست انجام بدهیم از نظر قانونی تخلف حساب می شود اما در حال حرکت از تقاطع های فرعی به اصلی باید طوری حرکت کنیم که محدوده ی ۱۵ متر را رد کنیم . در غیر این صورت اگر تصادفی اتفاق بیافتد در محدوده ی ۱۵ متر مقصر ماشینی که از فرعی بیرون آمده و اگر ۱۵ متر را رد کرده باشیم مقصر ماشینی که از خیابان اصلی می گذرد می باشد.

چهارراههای هم عرض:

به چهارراههایی که عرض خیابانهای منتهی به تقاطع یک اندازه باشد که مشخصه آن یا اینکه خط کشی نرسیده به مرکز تقاطع از چهار مسیر یا ممتد کامل باشد و یا مقطع کامل باشد.

چهارراه های غیر هم عرض:

به چهارراه هایی که عرض خیابانهای منتهی به تقاطع یکسان نباشد که مشخصه آن خط کشی نرسیده به تقاطع از سمت عرض کم ممتد و از سمت عرض زیاد مقطع باشد

قواعد :

در چهارراههای هم عرض که فاقد تابلوی ایست یا تعیین کننده مسیر حرکت باشد:

اگر سه ماشین باشند رعایت حق تقدم با وسیله ای که سمت راست آن خالی باشد و بعد ماشینی که سمت راست آن خالی شد به ترتیب حرکت می کند .

اگر چهار تا ماشین باشد حق تقدم با ماشینی است که گردش به راست انجام دهد و بعد به ترتیب ماشینی که سمت راست آن خالی باشد به حرکت ادامه می دهد .

با توجه به درخواست های شما عزیزان تیم دکتر رانندگی بسته ای کامل از انواع نمونه سوالات آیین نامه و فنی تهیه کرده است که شامل انواع نمونه سوالات آیین نامه ، فنی ، حق تقدم ها ، تابلوها و علائم و تمامی بخش های کتاب میباشد
این سوالات را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:
دانلود نمونه سوالات آیین نامه و فنی

در چهارراههای هم عرض که تابلوی ایست داشته باشد:

حق تقدم با وسیله ای که تابلوی ایست در مسیر آن نباشد و آن ماشینی که تابلوی ایست در مسیرش قرار دارد آخرین ماشین باشد که از تقاطع می گذرد .

در چهارراههایی که عرض آنها یکی نباشد (غیر هم عرض):

اگر چهار تا ماشین باشند اول آنهایی حرکت می کنند که در مسیر عریض تر حرکت می کنند و از بین این دو، حق عبور با وسیله ای که گردش به راست دارد و در بین دو تایی که در مسیر کم عرض ایستادند حق تقدم با وسیله ای است که سمت راست آن خالی باشد.

اگر سه تا ماشین باشد حق تقدم از بین وسیله هایی که در مسیر عریض تر قرار دارند با وسیله ای است که سمت راست آن خالی باشد و بعد به ترتیب آن ماشینی که در مسیر عریض تر حرکت می کند و بعد از آن با وسیله ای است که در خیابان کم عرض می باشد.

درسه راهی ها:

حق تقدم با وسیله ای که در خیابان مستقیم است .

سبقت :

لاین یا مسیر حرکت در جاده یا اتوبان یا بزرگراه و یا آزادراه ها از سمت راست ترتیب می گیرند یعنی اول کندرو یا همان لاین یا مسیر یک و لاین دوم، سوم و چهارم.

ترتیب سرعت در این لاین ها با تابلوها مشخص شده و معمولا لاین سوم یا چهارم در بعضی از راه ها مسیر سبقت یا گردش می باشد.

سبقت فقط از سمت چپ امکان پذیر است, در مواردی که وسیله نقلیه ای قبل از ماشین ما در حال گردش به چپ باشد از سمت راست آن می توانیم سبقت بگیریم و اما اگر آن وسیله نقلیه در لاین سوم یا چهارم باشد ما در لاین دوم یا سوم حرکت مستقیم یا همان حرکت بین خطوط را انجام می دهیم که در چنین مواردی سبقت حساب نمی شود.

موارد استفاده راهنماها:

راهنمای سمت راست : گردش به راست ، حرکت رو به عقب ، ورود به پارک

راهنمای سمت چپ : گردش به چپ،حرکت دور میدان،خروج از پارک

سرعت گیر :

سرعتکاه یک نوع سرعت گیر است که یک شکل آن بصورت پهن می باشد و یک نوع آن حالت کوچک وتند است.

در شرایط عادی برای گذشتن از روی سرعت گیر زمانی که از دور از وجود سرعت گیر یا سرعت کاه آگاه شدیم در حدود صدمتری آن سرعت را کم می کنیم و بعد از آن دنده را نیز کم کرده ( دنده معکوس) و به حرکت خود ادامه می دهیم.

در نوع اول سرعت گیر با دنده ۲ می شود از روی آن عبور کرد اما در نوع دوم کم کردن سرعت در حد ایست و حرکت با دنده یک صورت می گیرد.

ترمز :

در صورت سالم بودن اعضای بدن مخصوصا پای راست نباید با پای چپ ترمز گرفت بخاطر عدم حفظ تعادل و اینکه نمی تواند به صورت مهار شدنی ترمز را بگیرد.

در سرعت های بالاتر از ۵۰ کیلومتر با ترمز بدون کلاج اول سرعت را کم می کنیم بعد از اینکه سرعت کم شد کلاج را می گیریم و ترمز را برای نگه داشتن ماشین یا اینکه برای تغییر دنده همان کلاج را می گیریم و دنده را جابجا می کنیم .

هوشیاری کامل در رانندگی با کنترل نگاه :

مرحله اول :

همیشه برای تسلط به کناره ها و نگه داشتن ماشین در یک مسیر حرکت یا لاین حرکت که این لاین خواه بین خط کشی جاده، یا بین دو ردیف ماشین، یا بین دو ردیف عابر پیاده، یا بین دو ردیف دیوار، یا بین دوردیف جدول کنار خیابان باشد; ازگوشه های اول چشمانمان باید طوری نگاه کنیم و یا اینکه سر را بالا گرفته و جلو را نگاه کنیم تمام کناره ها را ببینیم و یک زاویه ۱۸۰ درجه که شروع آن از کناره های چپ و راست را ببینیم .

مرحله دوم :

در این مرحله نگاه کردن رو به جلو را به 3 قسمت باید تقسیم کرد که قسمت اول سطح بالای چشم ما که امتداد مسیر را ببیند و همچنین از آنجایی که تابلوهای هشداردهنده با ارتفاع یک مترونیم تا دو متر از جاده قراردارند و همچنین دیدن چراغ راهنمایی از دور که درحال نزدیک شدن به آن جهت کنترل سرعت و حرکت ماشین قسمت دوم سطح وسط چشم ما که نقطه ی دورتر در فاصله ۱۰۰الی ۱۵۰ متری جلوتر از ماشین را نگاه کنیم طوری که نسبت به عمل ماشینی که جلوتر از ما در حال حرکت باشد عکس العمل نشان بدهیم یعنی اگر ماشین جلوتر در حال حرکت ترمز گرفت یا اینکه راهنمای تغیرمسیرداد بتوانیم زودتر از اینکه به آن برسیم سرعت ماشین خود را کنترل کنیم.

قسمت سوم سطح پایین چشم ما که نقطه نزدیک جاده ای که بلافاصله بعداز ماشین شروع می شود و قسمت جلوی ماشین یا همان داشبورت را ببینیم و بتوانیم ماشین خود را نسبت به چاله یا دست انداز و همچنین انحراف (تغیرمسیر) آنرا کنترل کنیم.

در ادامه قسمت های بعدی از تکنیک های عملی رانندگی را با هم خواهیم دید .

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا برای افراد پارسی زبان که در کالیفرنیا آمریکا زندگی می کنند هم اکنون برای شما گرداوری کرده ایم .
خیلی از هموطنان عزیزمان در کالیفرنیا آمریکا درخواست نمونه ...

ادامه مطلب

سوالات آزمون اصلی آیین نامه 96 و سوالات فنی با جواب

تعدادی از سوالات آزمون اصلی آیین نامه با جواب را در اینجا آورده ایم .
فراموش نکنید که برای قبولی در آزمون اصلی آیین نامه باید هر چه بیشتر نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب را حل کنید .
آزمون اصلی آیین نامه که شامل ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر در واقع سوالات امتحانی آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی است که از متقاضیان گواهی نامه پایه ۳ گرفته می شود . نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی تاثیر به سزا...

ادامه مطلب

کاهش استرس در هنگام آزمون عملی یا شهری رانندگی

آیا تا بحال تجربه امتحان عملی رانندگی در حضور افسر راهنمایی و رانندگی را داشته اید ؟ خیلی از هنرآموزان و متقاضیان گواهینامه رانندگی در هنگام امتحان عملی رانندگی استرس دارند و همین استرس باعث میشود در آزمون شهری مردود شوند ...

ادامه مطلب

دانلود سوالات آزمون آیین نامه اصلی دانلود سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی