دکتر رانندگی

لوگوی دکتر رانندگی :نمونه سوالات آیین نامه

تابلوهای مشابه آیین نامه رانندگی

شاید شما برای بار اول باشد که میخواهید امتحان آیین نامه رانندگی بدهید و یا شاید هم برای چندمین بار است که میخواهید آزمون آیین نامه رانندگی بدهید . چیزی که وجود دارد اینست که اکثر هنرآموزان آموزشگاه های رانندگی در بار اول در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی مردود میشوند و این موضوع به شدت هنرآموزان آموزشگاه های رانندگی را ناراحت میکند . 

اگر به زودی امتحان آیین نامه رانندگی دارید حتما نمونه سوالات آیین نامه را ببینید و سعی کنید آنها را حل کنید و جواب های صحیح سوالات آزمون آیین نامه رانندگی را ببینید . 

اما به جز سوالات آیین نامه که حتما باید قبل از امتحان آیین نامه آنها را خواند مفاهیم تابلوها بسیار مهم است . قطعا تعداد زیادی از سوالات آزمون آیین نامه رانندگی مربوط به مفاهیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی است . حتما مفاهیم تابلوها را از روی کتاب جدید آیین نامه بخوانید و سعی کنید همه ی آنها را به خاطر بسپارید . 

در این قمست ما سعی کردیم شبیه ترین تابلوهای راهنمایی و رانندگی از کتاب جدید آیین نامه را در کنار هم برای شما نشان دهیم 

 

    تابلو راهنمایی و رانندگی برآمدگیتابلو راهنمایی و رانندگی دست انداز

 

دو تابلو مشابه بالا را در نظر بگیرید تابلو سمت راست به معنای دست انداز و تابلو سمت چپ به معنای برآمدگی است . این را به خاطر بسپارید که اون تابلویی که فقط یک برآمدگی دارد به معنای تابلو برآمدگی است و اون تابلویی که دو برآمدگی دارد به معنای دست انداز است .

حالا دو تابلو راهنمایی و رانندگی مشابه زیر را در نظر بگیرید .

  تابلو راهنمایی و رانندگی توقف ممنوعتابلو راهنمایی و رانندگی ایستادن ممنوع

تابلوی سمت راست به معنای ایستادن ممنوع است و تابلوی سمت چپ به معنای توقف ممنوع است . 

دو تابلو راهنمایی و رانندگی مشابه زیر را در نظر بگیرید .

  تابلو راهنمایی و رانندگی ورود ممنوعتابلو راهنمایی و رانندگی ورود از هر دو طرف ممنوع

تابلوی سمت راست بالا به معنای ورود از هر دو طرف ممنوع و تابلوی سمت چپ ورود ممنوع است .

حالا دو تابلوی راهنمایی و رانندگی مشابه زیر را در نظر بگیرید .

  تابلو راهنمایی و رانندگی ریزش سنگتابلو راهنمایی و رانندگی شانه خطرناک

مفهوم تابلو راهنمایی و رانندگی سمت راست بالا شانه خطرناک و تابلوی سمت چپ بالا ریزش سنگ است .

تابلوی زیر هم در نظر داشته باشید که مفهوم آن راه لغزنده است حواستان باشد که تابلوی زیر را با تابلوی شانه خطرناک اشتباه نگیرید .

تابلو راهنمایی و رانندگی راه لغزنده

دقت داشته باشید که همه تابلو هایی که دایره ای شکل با نوار قرمز رنگ میباشد ممنوعیت را نشان میدهند . پس اگر در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی سوالی را دیدید که مفهوم یک تابلویی بود که دایره ای شکل با نوار حاشیه قرمز رنگ بود گزینه هایی که ممنوعیت را نشان نمیدهند سریع کنار بگذارید مثلا دو تابلو راهنمایی و رانندگی مشابه زیر که ممنوعیت را نشان میدهند در نظر بگیرید .

  تابلو راهنمایی و رانندگی عبور موتور سیکلت ممنوعتابلو راهنمایی و رانندگی عبور موتور گازی ممنوع

تابلو سمت راست بالا مفهوم عبور موتور گازی ممنوع است و تابلو سمت چپ مفهوم عبور موتور سیکلت ممنوع را نشان میدهد .

یا مثلا دو تابلو مشابه زیر را در نظر بگیرید که یکی به صورت دایره ای است و ممنوعیت را نشان میدهد و دیگری به شکل مثلثی .

  تابلو راهنمایی و رانندگی عبور دوچرخه سوارتابلو راهنمایی و رانندگی عبور دوچرخه ممنوع

مفهوم تابلوی راهنمایی و رانندگی بالا سمت راست عبور دوچرخه ممنوع است و تابلوی سمت چپ مفهوم عبور دوچرخه سوار را دارد .

یا مثلا دو تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر را در نظر بگیرید .

  تابلو راهنمایی و رانندگی عبور حیوانات وحشیتابلو راهنمایی و رانندگی عبور حیوانات اهلی

مفهوم تابلوی سمت راست بالا عبور حیوانات اهلی است و تابلوی سمت چپ بالا عبور حیوانات وحشی است .

این قسمتی از تابلوهای مشابه بود که معمولا هنرآموزان و متقاضیان گواهینامه پایه ۳ رانندگی در زمان آزمون آیین نامه رانندگی آنها را باهم اشتباه میگیرند . 

همچنین شما میتوانید نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی که در واقع همان بسته سبز دکتر رانندگی است را از وبسایت دکتر رانندگی دانلود نمایید . و همین طور بسته نارنجی که فقط شامل نمونه سوالات فنی است . 

برای دریافت سوالات میتوانید بر روی دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی کلیک کنید .

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا برای افراد پارسی زبان که در کالیفرنیا آمریکا زندگی می کنند هم اکنون برای شما گرداوری کرده ایم .
خیلی از هموطنان عزیزمان در کالیفرنیا آمریکا درخواست نمونه ...

ادامه مطلب

سوالات آزمون اصلی آیین نامه 96 و سوالات فنی با جواب

تعدادی از سوالات آزمون اصلی آیین نامه با جواب را در اینجا آورده ایم .
فراموش نکنید که برای قبولی در آزمون اصلی آیین نامه باید هر چه بیشتر نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب را حل کنید .
آزمون اصلی آیین نامه که شامل ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر در واقع سوالات امتحانی آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی است که از متقاضیان گواهی نامه پایه ۳ گرفته می شود . نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی تاثیر به سزا...

ادامه مطلب

کاهش استرس در هنگام آزمون عملی یا شهری رانندگی

آیا تا بحال تجربه امتحان عملی رانندگی در حضور افسر راهنمایی و رانندگی را داشته اید ؟ خیلی از هنرآموزان و متقاضیان گواهینامه رانندگی در هنگام امتحان عملی رانندگی استرس دارند و همین استرس باعث میشود در آزمون شهری مردود شوند ...

ادامه مطلب

دانلود سوالات آزمون آیین نامه اصلی دانلود سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی