دکتر رانندگی

لوگوی دکتر رانندگی :نمونه سوالات آیین نامه

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

تعدادی از مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب را در این قسمت برای متقاضیان گواهینامه پایه ۳ رانندگی آورده ایم با امید بر اینکه با خواندن نمونه سوالات آیین نامه با جواب در بار اول در آزمون آیین نامه مقدماتی و اصلی خود نمره قبولی را بیاورید .

چرا موتور سواران نسبت به سایر رانندگان وسایل نقلیه آسیب پذیرترند ؟

الف- تغییرات سطح راه بر روی آنها تاثیرات بیشتری دارد

ب- سرعت آنها بیشتر است

ج- گزینه الف و ب

د- به دلیل عدم استفاده از علائم راهنما

جواب صحیح گزینه : الف

حداقل فاصله طولی ایمن در جاده شنی با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت چند طول خودرو میباشد ؟

۴

۸

۱۰

۱۲

جواب صحیح گزینه : ب

تنظیم صندلی به چه منظوری انجام میشود ؟

الف- میدان دید طبیعی

ب- تسلط بر دنده و فرمان

ج- تسلط بر پدال گاز - ترمز - کلاچ

د- همه موارد

جواب صحیح گزینه : د

مهم ترین عضو در رانندگی چیست ؟

الف- دست

ب- چشم

ج- پا

د- دست و پا

جواب صحیح گزینه : ب

هنگامی که در یک راه دو طرفه در حال حرکت هستید و خودروی دیگر از مقابل وارد خط عبور شما شود میتوانید با علامت دادن با ..... به وی اعلام حضور کنید ؟

الف- چراغ راهنما

ب- چراغ خطر

ج- کاهش سرعت

د- چراغ بزرگ

جواب صحیح گزینه : د

سبقت گرفتن از فاصله ...... متری به پیچ ها و ....... متری به ورودی تونل ها و پل ها ممنوع میباشد ؟

الف- ۱۰۰ - ۱۰۰

ب- ۵۰ - ۵۰

ج- ۱۰۰ - ۵۰

د- ۵۰- ۱۰۰

جواب صحیح گزینه : د

در پشت سر یک دوچرخه سوار در حال رانندگی هستید که قصد گردش به راست دارید چه کار میکنید ؟

الف- در تقاطع سبقت گرفته و سپس گردش میکنید

ب- پشت سر او حرکت میکنید تا دوچرخه سوار از تقاطع عبور نماید سپس گردش میکنید

ج- موازی با دوچرخه سوار حرکت کرده و سپس بعد از عبور از تقاطع سبقت بگیرید

د- قبل از تقاطع سبقت گرفته و سپس گردش به راست کنید 

جواب صحیح گزینه : ب

در محل توقف کنار خیابان حق تقدم با کدام وسیله نقلیه میباشد ؟

الف- وسیله نقلیه ای که مستقیم وارد پارک میشود

ب- وسیله نقلیه ای که محل پارک سمت راست وسیله نقلیه او است

ج- وسیله نقلیه ای که ضمن حرکت با دنده عقب مشغول پارک کردن است

د- وسیله نقلیه ای که سریع تر پارک نماید

جواب صحیح گزینه : ج

مهم ترین نوع آلودگی که سهم زیادی در آلودگی های ترافیک شهری دارد چیست ؟

الف- آلودگی صوتی

ب- آلودگی هوا

ج- آلودگی دیداری

د- آلودگی صوتی و دیداری

جواب صحیح گزینه : ب

کدام گزینه نادرست است ؟

الف- حداکثر سرعت در خیابان های شریانی اصلی ۶۰ کیلومتر در ساعت میباشد

ب- حداکثر سرعت در خیابان های شریانی فرعی ۵۰ کیلومتر در ساعت میباشد

ج- حداکثر سرعت در جاده های برون شهری در روز ۹۵ کیلومتر در ساعت میباشد

د- حداکثز سرعت در آزادراه های بیرون شهری ۱۲۵ کیلومتر در ساعت است

جواب صحیح گزینه : د

درجاده های که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه میباشند حق تقدم عبور با کدام وسیله نقلیه میباشد ؟

الف- وسیله نقلیه ای که طول بیشتری دارد

ب- وسیله نقلیه ای که در طرف پرتگاه قرار دارد

ج- وسیله نقلیه ای که سرعت بیشتری دارد

د- فرقی نمیکند تمام وسایل نقلیه ای حق تقدم یکسانی دارند

جواب صحیح گزینه : ب

عبور کردن از روی کدامیک از خطوط زیر مجاز است ؟

الف- خط مقطع

ب- خطوط هاشور

ج- خطوط زیگزاگ

د- خط ممتد

جواب صحیح گزینه : الف

کدامیک جز کارکردهای سیستم اگزوز نمیباشد ؟

الف- کاهش صدای بالای موتور

ب- کاهش آلایندگی گازهای خروجی از موتور

ج- کاهش میزان ارتعاشات بدنه

د- هدایت گاز های باقی از احتراق موتور به خارج خودرو

جواب صحیح گزینه : ج

عمر مفید تسمه تایم بسته به نوع خودرو ...... پیمایش میباشد .

الف- بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار کیلومتر

ب- بین ۵۰ تا ۱۲۰ هزار کیلومتر

ج- بین ۳۰ تا ۱۲۰ هزار کیلومتر

د- بین ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر

جواب صحیح گزینه : د

در راه های یک طرفه برای گردش به چپ رانندگان باید ......

الف- وسیله نقلیه را به منتهی الیه سمت راست خیابان هدایت و سپس گردش نمایند

ب- وسیله نقلیه در منتهی الیه سمت راست ، متوقف و سپس گردش نمایند

ج- وسیله نقلیه را به منتهی الیه سمت چپ هدایت و سپس گردش نمایند

د- درجاده های یک طرفه نمیتوان به سمت چپ گردش نمود

جواب صحیح گزینه : ج

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا برای افراد پارسی زبان که در کالیفرنیا آمریکا زندگی می کنند هم اکنون برای شما گرداوری کرده ایم .
خیلی از هموطنان عزیزمان در کالیفرنیا آمریکا درخواست نمونه ...

ادامه مطلب

سوالات آزمون اصلی آیین نامه 96 و سوالات فنی با جواب

تعدادی از سوالات آزمون اصلی آیین نامه با جواب را در اینجا آورده ایم .
فراموش نکنید که برای قبولی در آزمون اصلی آیین نامه باید هر چه بیشتر نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب را حل کنید .
آزمون اصلی آیین نامه که شامل ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر در واقع سوالات امتحانی آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی است که از متقاضیان گواهی نامه پایه ۳ گرفته می شود . نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی تاثیر به سزا...

ادامه مطلب

کاهش استرس در هنگام آزمون عملی یا شهری رانندگی

آیا تا بحال تجربه امتحان عملی رانندگی در حضور افسر راهنمایی و رانندگی را داشته اید ؟ خیلی از هنرآموزان و متقاضیان گواهینامه رانندگی در هنگام امتحان عملی رانندگی استرس دارند و همین استرس باعث میشود در آزمون شهری مردود شوند ...

ادامه مطلب

دانلود سوالات آزمون آیین نامه اصلی دانلود سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی