دکتر رانندگی

لوگوی دکتر رانندگی :نمونه سوالات آیین نامه

نمونه سوالات آیین نامه تستی با جواب

نمونه سوالات آیین نامه تستی با جواب از بخش های مهم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی را قصد داریم باهمدیگر بررسی کنیم .

در این بخش سعی داریم شما را تا می توانیم برای آزمون آیین نامه اصلی و همین طور آزمون مقدماتی آیین نامه راهنمایی و رانندگی آماده کنیم .

اهمیت خواندن نمونه سوالات آیین نامه تستی

تاثیر خواندن نمونه سوالات آیین نامه تستی با جواب در قبولی در امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی را کسانی بیشتر درک می کند که از همین طریق در آزمون آیین نامه قبول شده اند .

اما باید این واقعیت را به شما متقاضیان گواهینامه رانندگی که احتمالا به زودی آزمون آیین نامه دارید گوشزد کنیم که خواندن نمونه سوالات آیین نامه تاثیر فوق العاده زیادی در قبولی شما در بار اول در امتحان آیین نامه دارد . 

بسیاری از افراد حتی بدوم خواندن دقیق کتاب آیین نامه و صرفا با خواندن مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه توانسته اند نمره قبولی را در امتحان آیین نامه بگیرند .

ما در ادامه یه آزمون آیین نامه شامل ۳۰ نمونه سوال آیین نامه به صورتی تستی و با جواب را باهمدیگر بررسی می کنیم .

۳۰ سوال تستی آیین نامه آزمون راهنمایی و رانندگی

سوال یک - کاربرد روش دو ثانیه برای چیست ؟

 1. محاسبه زمان
 2. تخمین مسافت خودرو با وسیله جلویی
 3. تست موتور
 4. مورد یک و سه
 5. جواب صحیح گزینه ۲

........

سوال دو - حداکثر سرعت در جاده های اصلی چقدر است ؟

 1. در روز ۸۰ کیلومتر - شب ۹۰ کیلومتر
 2. در روز ۹۰ کیلومتر -  شب ۸۵ کیلومتر
 3. در روز ۹۵ کیلومتر - شب ۸۵ کیلومتر
 4. در روز ۸۵ کیلومتر - شب ۹۰ کیلومتر

جواب صحیح گزینه ۳

.......

سوال سه - توقف یا ایستادن در کدام یک از محل ها مجاز است ؟

 1. گذرگاه پیاده
 2. پیاده رو
 3. کنار وسیله نقلیه ای که خود در حال متوقف می باشد
 4. محدوده پارک آزاد

جواب صحیح گزینه ۴

.......

سوال چهار - در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی و رانندگی در وسط تقاطع ... ؟

 1. متوقف می شوید
 2. برای تخلیه تقاطع  به راه خود ادامه می دهیم
 3. بدون رعایت حق تقدم می توان عبور کرد
 4.  بلافاصله ترمز کرده با دنده عقب پشت خط عابر متوقف می شوید

جواب صحیح گزینه ۲

.......

سوال پنج - تابلوهای راهنمایی و رانندگی که فرمانی را صادر می کنند به چه شکل است ؟

 1. مستطیل با حاشیه قرمز
 2. مثلث با حاشیه قرمز
 3. دایره با حاشیه قرمز
 4. مستطیل فلش دار با حاشیه قرمز

جواب صحیح گزینه ۳

.......

سوال شش - خطوط به رنگ زرد به صورت زیگزاگ در حاشیه راه های متصل به پیاده رو نشان گر چیست ؟

 1. عبور کردن و ایستادن روی آن ها ممنوع است
 2. ایستادن روی آن ها آزاد است
 3. پارک برای وسایل نقلیه
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه ۱

.......

سوال هفت ) در راه های دارای جدول برای پارک در سراشیبی می باید ... ؟

 1. ترمز دستی را کشیده فرمان را به سمت جدول می چرخانیم
 2. فرمان را به سمت جدول چرخانده و اتومبیل را در دنده بگذاریم
 3. اتومبیل را در دنده گذاشته و مانعی جلوی لاستیک عقب بگذاریم
 4. ترمز دستی را کشیده فرمان را به سمت جدول بچرخانیم . اتومبیل را در دنده عقب قرار دهیم

جواب صحیح گزینه ۴

....... 

سوال هشت - در چه فاصله ای از پیچ ها دور زدن ممنوع است ؟

 1. ۱۰۰ متری
 2. ۱۵۰ متری
 3. ۲۰۰ متری
 4. ۲۵۰ متری

جواب صحیح گزینه ۲

......

سوال نه - کلاچ گرفتن باعث کدام یک از موارد زیر می شود ؟

 1. کنترل راننده به حرکت و سرعت اتومبیل کم تر می شود
 2. کنترل راننده به حرکت و سرعت اتومبیل بیشتر می شود
 3. پیچیدن به طرفین و چرخاندن فرمان سخت تر می شود
 4. پیچیدن به فرمان و چرخاندن فرمان آسان تر می شود

جواب صحیح گزینه ۱

......

سوال ده - متداول ترین نوع پارک در شهر ها کدام است ؟

 1. پارک در محل مجاز
 2. پارک ۳۰ سانتی متر
 3. پارک دوبل
 4. پارک در پارکینگ

جواب صحیح گزینه ۳

......

سوال یازده - شما به دنبال یک وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده خیس رانندگی می کنید فاصله زمانی شما با اتومبیل جلویی چقدر باید باشد ؟

 1. دو ثانیه
 2. سه ثانیه
 3. چهار ثانیه
 4. پنج ثانیه

جواب صحیح گزینه ۳

.......

سوال دوازده - در صورت ترکیدن لاستیک جلوی اتومبیل باید ... ؟

 1. فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف کرد
 2. به شدت ترمز کرد
 3. فرمان را رها کرد
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه ۱

......

سوال سیزده - چرا باید برای سبقت از یک وسیله طویل فاصله بیشتری با آن حفظ کرد ؟

 1. راحت بتوانیم با سرعت حرکت کنیم
 2. بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم
 3. برای اینکه در نقطه کور قرار نگیریم و راننده کامیون بتواند ما را ببیند
 4. مورد ۲ و ۳

 جواب صحیح گزینه ۴

......

سوال چهارده - دسترسی در آزاد راه ها چگونه است ؟

 1. از طریق تقاطع ها
 2. از طریق اولین خروجی
 3. از طریق پل های هوایی و زیر گذر ها
 4. تا شهرک ها یا تقاطع جاده دیگر راهی ندارد

جواب صحیح گزینه ۳

......

سوال پانزده - در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش می‌ یابد ؟

 1. ۱۰ برابر
 2. ۵ برابر
 3. ۲ برابر
 4. ۱۲ برابر

جواب صحیح گزینه ۱

......

سوال شانزده - به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود چه کاری باید انجام دهید ؟

 1. از نور بالا استفاده کنید
 2. چراغ راهنما را روشن کنید
 3. چراغ بغل را روشن کنید
 4. از نور پایین استفاده کنید

جواب صحیح گزینه ۴

......

سوال هفدهم - موثر ترین عضو بدن در هنگام رانندگی کدام است ؟

 1. دست ها
 2. پاها
 3. چشم ها
 4. قلب ها

جواب صحیح گزینه ۳

......

سوال هجدهم - در چند متری ورودی تونل ها سبقت ممنوع است ؟

 1. ۱۸۰ متری
 2. ۱۵۰ متری
 3. ۲۰۰ متری
 4. ۱۰۰ متری

جواب صحیح گزینه ۴

......

سوال نوزدهم - رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی می باشد ؟

 1. میزان سواد
 2. شخصیت و درک اجتماعی
 3. میزان ثروت
 4. معروف بودن

جواب صحیح گزینه ۲

......

 سوال بیست - در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که ... ؟

 1. سریع تر از وسیله نقلیه دیگر حرکت می کند
 2. به چپ گردش می کند
 3. به راست گردش می کند
 4. به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می کند

جواب صحیح گزینه ۴

.......

سوال بیست و یک - علائم اخباری برای گرفتن سبقت در روز کدام است ؟

 1. تعویض نور چراغ بالا و پایین
 2. بوق کوتاه و چراغ راهنما
 3. اشاره با دست
 4. بوق مکرر و ممتد

جواب صحیح گزینه ۲

......

سوال بیست دو - کدام یک از موارد زیر جز سیستم اگزوز خودرو می باشد ؟

 1. کاتالیست
 2. فیلتر هوا
 3. نشانگر سوخت
 4. فن

جواب صحیح گزینه ۱

......

سوال بیست و سه - معنای تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه آزمون راهنمایی و رانندگی

 1. آزاد راه
 2. بزرگراه
 3. پل
 4. پل متحرک

جواب صحیح گزینه ۱

......

سوال بیست و چهار - در گذرگاه پیاده که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی است حق تقدم عبور با کدام است ؟

 1. وسیله نقلیه در حال حرکت
 2. پیادگان
 3. وسیله نقلیه در حال گردش
 4. وسیله نقلیه ای که متوقف شده است

جواب صحیح گزینه ۲

.....

سوال بیست و پنج - معنای تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه آزمون رانندگی

 1. حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
 2. حق تقدم عبور با شما
 3. سبقت ممنوع
 4. خیابان یک طرفه است

جواب صحیح گزینه ۲

......

سوال بیست و هفت - میخ های زرد چشم گربه ای در چه قسمت هایی نصب می شود ؟

 1. در مسیرهای ورودی و خروجی و باندهای کاهش و افزایش سرعت
 2. بین شانه خاکی و باند اصلی
 3. بین هر دو باند مجاز
 4. غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر ( یا بین محل خالی وسط آزاد راه و باند اصلی )

جواب صحیح گزینه ۴

......

سوال بیست و هشت - معنای تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی

 1. چایخانه
 2. هتل
 3. استراحتگاه
 4. خانه

جواب صحیح گزینه ۲

.....

سوال بیست و نه - نحوه گرفتن صحیح فرمان اتومبیل در حالت معمول کدام است ؟

 1. با یک دست فرمان و با دست دیگر دنده را می گیریم
 2. با هر دو دست و از خارج فرمان را می گیریم
 3. با یک دست خارج فرمان و با دست دیگر داخل فرمان را می گیریم
 4. با هر دو دست فرمان را در پایین نگه می داریم

جواب صحیح گزینه ۲

.....

سوال سی - معنای تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

سوالات آیین نامه رانندگی امتحان آیین نامه

 1. سبقت مجاز است
 2. حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
 3. حق تقدم عبور با شما است
 4. جاده دو طرفه است

جواب صحیح گزینه ۴

..... 

در ادامه می خواهیم تعدادی از نمونه سوالات آیین نامه را به صورت تشریحی بررسی کنیم .

نمونه سوالات آیین نامه حق تقدم

در تصویر زیر حق تقدم ها را مشخص کنید ؟

نمونه سوالات آیین نامه حق تقدم

جواب :

حق تقدم ابتدا با خودرو سفید سپس با خودرو مشکی و بعد از آن با خودرو قرمز رنگ می باشد .

اما دلیل آن چیست ؟

ببینید در این تیپ از نمونه سوالات آیین نامه ابتدا باید خیابان اصلی را پیدا کنید . خب سوالی که پیش می آید اینست که خیابان اصلی کدام است ؟ 

خیابان اصلی خیابانی است که دارای تابلوی ایست و یا حق تقدم نمی باشد و خیابان فرعی خیابانی می باشد که دارای تابلو ایست یا حق تقدم می باشد . به همین راحتی می توانید خیابان فرعی را از خیابان اصلی تشخیص دهید .

خب در مرحله بعد باید ببینیم در خیابان اصلی حق تقدم با کدام وسیله نقلیه می باشد . حق تقدم همیشه با خودرویی است که مستقیم در حال حرکت است در این سوال خودروی سفید به در حال حرکت مستقیم است و خودروی مشکی که در خیابان اصلی است در حال گردش به چپ می باشد پس ابتدا حق تقدم با خودروی سفید است و پس از آن با خودروی مشکی .

حالا که تکلیف خودروهای خیابان اصلی مشخص شد می رویم به سراغ خودروهای خیابان فرعی در این مثال ما فقط یک خودروی قرمز رنگ در خیابان فرعی است که در نهایت حق تقدم با این خودرو می باشد .

به طور خلاصه یکبار دیگر مرور می کنیم که چطور سوالات آیین نامه حق تقدم را حل کنیم .

ابتدا تکلیف خودروهایی که در خیابان اصلی را مشخص می کنیم که دانستیم حق تقدم همیشه با خودرویی است که مستقیم در حال حرکت است پس از آن تکلیف خودروهایی که در خیابان فرعی هستند را مشخص می کنیم به همین راحتی .

برای تمرین بیشتر یک سوال دیگر از نمونه سوالات آیین نامه حق تقدم را باهم حل می کنیم .

در تصویر زیر حق تقدم ها را به ترتیب مشخص نمایید ؟

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی حق تقدم

جواب :

در این سوال حق تقدم ابتدا با خودرو آتش نشانی است سپس با اتوبوس بعد با دوچرخه و در انتها با خودروی زرد رنگ می باشد .

دلیل :

ببینید این سوال یک تفاوت اساسی با سوال قبل دارد آن هم اینست که یک خودرو اورژانسی و امدادی در تصویر دیده می شود باید دقت کنید که همیشه در اینگونه سوال ها حق تقدم با خودروی اورژانسی می باشد بدون در نظر گرفتن خیابان اصلی و فرعی .

خب پس اول حق تقدم را می دهیم به خودروی آتش نشانی بدون اینکه در نظر بگیریم این خودرو در خیابان اصلی است یا فرعی . حالا به سرغ دیگر وسایل نقلیه می رویم همین طور که در سوال قبل هم اشاره شد ابتدا باید خیابان های اصلی و فرعی را تشخیص بدهیم خیابانی که در آن اتوبوس و دوچرخه در حال حرکت است خیابان اصلی است و خیابانی که خودروی زرد رنگ در آن می باشد خیابان فرعی است . 

پس ابتدا به سراغ اتوبوس و دوچرخه می رویم که در خیابان اصلی قرار دارند از بین این دو حق تقدم با کدام است ؟

بله حق تقدم با اتوبوس است چراکه اتوبوس در حال حرکت به صورت مستقیم است و پس از آن با دوچرخه . خب حالا تکلیف وسایل نقلیه موجود در خیابان اصلی مشخص شد بنابراین می رویم سراغ وسایل نقلیه موجود در خیابان فرعی .

در خیابان فرعی فقط یک خودروی زرد رنگ داریم که در نهایت حق تقدم با این خودرو می باشد .

نمونه سوالات آیین نامه مربوط به تابلوهای راهنمایی و رانندگی

خب اجازه دهید در ادامه چند تابلوی مهم راهنمایی و رانندگی را باهم بررسی کنیم .

متاسفانه در آزمون آیین نامه بسیاری از متقاضیان این تابلوها را باهم اشتباه می گیرند و دیدن این تابلوها در کنار هم می تواند به شما کم کند که در روز امتحان آیین نامه رانندگی دچار اشتباه نشوید . دقت داشته باشید که تعداد قابل توجهی از سوالات آزمون آیین نامه شما از تابلوهای راهنمایی و رانندگی می باشد و لازم تسلط لازم و کافی بر روی نمونه سوالات آیین نامه از بخش حق تقدم را داشته باشید .

ابتدا دو تابلوی دست انداز و برآمدگی را باهم مقایسه می کنیم .

تابلوی زیر و سمت راست به معنای " دست انداز " می باشد در حالی که تابلوی زیر و سمت چپ به معنای "برآمدگی " می باشد .

   تابلوهای راهنمایی و رانندگی- نمونه سوالات آیین نامهسوالات آیین نامه تابلو رانندگی

به عنوان نمونه ای دیگر دو تابلو زیر را باهم بررسی می کنیم .

تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر و سمت راست به معنای " عبور عابر پیاده " می باشد در حالی که تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر و سمت چپ به معنای " عبور کودکان " است .

   نمونه سوالات آیین نامه از تابلوی راهنمایی و رانندگیسوالات آیین نامه از تابلو راهنمایی و رانندگی

دو تابلوی دیگر نیز باهم دیگر بررسی می کنیم .

تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر و سمت راست به معنای " عبور حیوان اهلی "  می باشد و تابلوی زیر و سمت چپ به معنای عبور حیوان وحشی " است .

  نمونه سوال آیین نامه تابلوی راهنمایی و رانندگیسوال های آیین نامه تابلوی راهنمایی و رانندگی

سعی کنید بخش مفاهیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی از کتاب آیین نامه را با دقت بخوانید چراکه همین طور که قبلا هم گفته شد بخشی زیادی از سوالات آزمون آیین نامه شما از همین بخش مفاهیم تابلوها می باشد .

در ادامه می خواهیم تعدادی از سوالات آیین نامه که مربوط به بخش امداد و نجات کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد را باهم بررسی کنیم .

نمونه سوالات آیین نامه تستی امداد و نجات

سوال امداد و نجات - کدام یک از موارد زیر جان فرد را به خطر می اندازد ؟

 1. فقدان تنفس
 2. بالا بودن درجه حرارت بدن
 3. داشتن ضربان قلب
 4. خراشیدگی پوست

جواب صحیح گزینه ۲

------

سوال امداد و نجات - در برخورد با مصدوم بیهوش ، مهم ترین اقدام کدام است ؟

 1. با کشیدن پتو بدن او را گرم نگه داریم
 2. دادن مایعات و نوشیدنی های گرم
 3. باز کردن راه هوایی تنفس
 4. مصدوم را با تکان دادن بدنش به هوش آورید

جواب صحیح گزینه ۳

-----

سوال امداد و نجات - در ارزیابی مصدومین کدام یک از مصدومین را باید در اولویت انجام کمک های اولیه قرار داد ؟

 1. مصدومینی که آسیب آن ها کم تر است
 2. کودکان در اولویت انجام کمک های اولیه هستند
 3. مصدومینی که از سن بالاتری نسبت به سایر مصدومین برخوردارند
 4. مصدومینی که آسیب آنها بسیار شدید است نظیر سوختگی ها یا زخم های وسیع

جواب صحیح گزینه ۴

-----

سوال آیین نامه امداد و نجات - کدام یک از موارد زیر در خصوص ایمن کردن صحنه حادثه می باشد ؟

 1. پارک خودرو در فاصله مناسب - کشیدن چند نفس عمیق و آرام
 2. مطمئن شدن از اینکه خطری شما را تهدید نمی کند - پارک خودرو در فاصله مناسب - استفاده از تابلوی اعلام خطر
 3. استفاده از تابلوی اعلام خطر - گرفتن شرح و حال از مصدومین - کشیدن چند نفس عمیق و آرام
 4. پارک خودرو در نزدیکی صحنه تصادف - بررسی وضعیت مصدومین - دور کردن مصدوم

جواب صحیح گزینه ۲

------

در ادامه می خواهیم به سراغ بخش هدایت و کنترل از کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی برویم و تعدادی از نمونه سوالات آیین نامه از این بخش را باهم حل کنیم .

نمونه سوالات آیین نامه تستی هدایت و کنترل

سوال آیین نامه هدایت و کنترل - بر روی یک جاده خیس ترمز می کنیم وسیله نقلیه ما شروع به لغزش می کند اولین کاری که باید انجام دهیم چیست ؟

 1. ترمز دستی را بکشیم
 2. پدال ترمز را بیشتر فشار دهیم
 3. فرمان را آزاد کنیم
 4. ترمز را آزاد کنیم

جواب صحیح گزینه ۴

------

 سوال هدایت و کنترل - این موضوع که در هوای بسیار گرم سطح جاده نرم می باشد کدام یک از موارد زیر از این موضوع تاثیر پذیر است ؟

 1. سیستم جلو بندی اتومبیل
 2. هدایت و گردش اتومبیل
 3. ترمز
 4. گزینه دو و سه

جواب صحیح گزینه ۴

------

سوال آیین نامه هدایت و کنترل - در سر پایینی با جدول هنگام پارک کردن باید فرمان را به کدام سمت چرخاند ؟

 1. باید فرمان را به سمت راست چرخاند
 2. باید فرمان را به سمت چپ چرخاند
 3. باید فرمان را مستقیم نگه داشت
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه ۱

-----

 نمونه سوالات آیین نامه تستی برخورد و واکنش

 سوال اول - کدام یک از موارد زیر در رابطه با وسایل نقلیه امدادی و انتظامی صحیح نمی باشد ؟

 1. توقف در محل ممنوعه مجاز است
 2. تجاوز از سرعت مجاز ، مجاز است
 3. عبور از طرف چپ راه مجاز است
 4. ورود ممنوع و عبور ممنوع مجاز است

جواب صحیح گزینه ۴

-----

سوال دوم - مثلث خطر باید از چه فاصله ای قابل دیدن باشد ؟

 1. ۷۰ متری
 2. ۷۵ متری
 3. ۱۵۰ متری
 4. ۱۵۵ متری

جواب صحیح گزینه ۳

-----

سوال سه - در یک جاده ای مرطوب با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت در حال رانندگی هستید فاصله مناسب با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد ؟

 1. ۲ طول اتومبیل
 2. ۴ طول اتومبیل
 3. ۸ طول اتومبیل
 4. ۱۰ طول اتومبیل

جواب صحیح گزینه ۳

-----

برای قبولی در آزمون شهری ( عملی ) رانندگی چه کنیم ؟

همین طور که اشاره شد بهترین راهکار برای قبولی در آزمون تئوری آیین نامه یا همان امتحان اصلی و مقدماتی راهنمایی و رانندگی حل نمونه سوالات آیین نامه می باشد . اما برای قبولی در آزمون شهری رانندگی چیکار کنیم ؟

یکی از چالش های متقاضیان گواهینامه رانندگی قبولی در امتحان عملی افسر راهنمایی و رانندگی می باشد .

ما برای قبولی در این آزمون فقط توصیه می کنیم تا می توانید به صورت عملی تمرین کنید . حتی می توانید کلاس های اضافی نیز با مربی عملی رانندگی خود بگیرید .

برای آزمون عملی نمی توان پیشنهاد خواندن فایل پی دی اف یا برنامه ای داد و فقط باید تمرین عملی کنید .

البته دیدن ویدیو های آموزشی عملی رانندگی نیز می تواند تا حدودی کمک کننده باشد .

به عنوان نمونه ما ویدیوای از آموزشی پارک دوبل را در ادامه برای شما آورده ایم . دقت داشته باشید که پارک دوبل یکی از مهم ترین آزمون هایی است که در روز آزمون عملی یا شهری رانندگی از شما اخذ می شود .

ویدیویی از آموزش پارک دوبل

 

ما در پایان دو بسته بسیار مهم و معروف از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی را به شما معرفی می کنیم .

نمونه سوالات آیین نامه اصلی در بسته صورتی دکتر رانندگی

در این بسته که با نام بسته صورتی معروف است مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی و به صورت تستی با پاسخ آمده است این بسته یکی از محبوب ترین بسته های نمونه سوالات آیین نامه در میان متقاضیان گواهینامه است و سوالات موجود در بسته صورتی دکتر رانندگی از جدید ترین و مهم ترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی می باشد .

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی در بسته بنفش دکتر رانندگی

در بسته بنفش دکتر رانندگی مهم ترین سوالات آیین نامه مقدماتی تستی با جواب برای متقاضیان گواهینامه رانندگی فراهم شده است . بنابراین توصیه می شود اگر آزمون اصلی آیین نامه دارید بسته صورتی دکتر رانندگی و اگر آزمون مقدماتی دارید بسته بنفش را از این سایت دانلود نمایید و با خیال راحت در هر دو امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی قبول شوید .

مطالب مرتبط :

نمونه سوالات آیین نامه تستی با جواب

نمونه سوالات آیین نامه تستی با جواب از بخش های مهم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی را قصد داریم باهمدیگر بررسی کنیم .

در این بخش سعی داریم شما را تا می توانیم برای آزمون آیین نامه اصلی و همین طور آزمون مقدماتی آیین ...

ادامه مطلب

آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی یکی از امتحان های آیین نامه راهنمایی و رانندگی است که در مرحله دوم و توسط افسر راهنمایی و رانندگی از متقاضیان گواهینامه رانندگی گرفته می شود .

آزمون آیین نامه اصلی با آزم...

ادامه مطلب

نمونه سوالات استخدامی

نمونه سوالات استخدامی

برای قبولی در هر آزمونی حل نمونه سوالات آن آزمون می تواند تاثیر به سزایی در قبولی شما در امتحانات داشته باشد .

ما در سایت دکتر رانندگی بار ها از اهمیت خواندن نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی در قبولی در آزمون آیین نامه راهنما...

ادامه مطلب

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا برای افراد پارسی زبان که در کالیفرنیا آمریکا زندگی می کنند هم اکنون برای شما گرداوری کرده ایم .
خیلی از هموطنان عزیزمان در کالیفرنیا آمریکا درخواست نمونه ...

ادامه مطلب

دانلود سوالات آزمون آیین نامه اصلی دانلود سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی